Fireter - ARTE Feastival

20 – 22.08 | програма

Fireter кани публиката да стане част от огнения свят, магическите светлини и мистериозните сенки Fireter представя внушителен по мащабите си уличен театър,каращ хората да запомнят срещата си с тях. Театърът на огъня и сенките – Фаертър изнася своите представления на поредица от международни фестивали в Гърция, Румъния, Англия, Украйна, Германия, Русия, Белгия, Португалия, Турция и т.н.

Шоутата са своеобразна смесица от театър, кокили, музика, огън, танц, метални и надуваеми конструкции, които винаги са отворени и между хората.